Comparteix:

Xarxes i consorcis

La Universitat Politècnica de Catalunya és un actor de gran importància estratègica en xarxes institucionals participades per universitats, administracions, associacions i empreses de tot el món. Actualment la Universitat participa en un total de 183 xarxes i consorcis de recerca i transferència, entre les quals en destaquen les dels àmbits:
  • 19Indústria 4.0
  • 19 Transició energètica
  • 13Urbanisme
  • 12Aeronàutica i tele- comunicacions
  • 12Medi ambient
  • 11Agrotech

Llistat de xarxes i consorcis d'R+D+I participats per la UPC

Filtres

Etiquetes

3NEO

Plataforma Tecnològica Espanyola d'Impressió Avançada

5G PPP

Partenariat Públic-Privat d'Infraestructura 5G

6G SNS IA

Associació de la indústria de xarxes i serveis intel·ligents 6G

ACIA

Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial

ACTRIS

Infraestructura de recerca en aerosols, núvols i gasos traça

ACUP

Associació Catalana d'Universitats Públiques

AdapteCCA

Plataforma sobre Adaptació al Canvi Climàtic - Subgrup de Ports per al desenvolupament dels Plans Nacionals d’Adaptació al Canvi Climàtic

AEIPRO

Associació Espanyola de Direcció i Enginyeria de Projectes

AESOP

Associació Europea d'Escoles de Planificació

AIRA

Aliança de recerca en intel·ligència artificial

ASTP

Associació de Professionals Europeus de la Transferència de Ciència i Tecnologia

ATICA

Xarxa Espanyola per a l'Avanç i la Transferència de la Intel·ligència Computacional Aplicada

AUIP

Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau

BIB

Bioinformatics Barcelona

BIOMED

Societat Espanyola d'Intel·ligència Artificial en Biomedicina

CARNET

Centre de recerca de mobilitat futura

CASA

Consorci pels Estudis Avançats a l'Extranger

CBC

Clúster de Bioenergia de Catalunya

CDM

Conferència de Degans de Matemàtiques

CEA

Comité Espanyol d'automàtica

CECIAC

Construcció i Avaluació de Capacitats Innovadores del Sector Acadèmic

CECOT

Club Cecot d'Innovació i Tecnologia

CEG

Club Excel·lència en Gestió

CEIDEN

Plataforma Tecnològica d'Energia Nuclear de Fissió

CESAER

Conferència d'Escoles Europees per a la Recerca i l'Educació en Enginyeries Avançades

CIAC

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

CIEA

Conferència Internacional d'Entitats Alumni

CINDA

Centre Interuniversitari de Desenvolupament

CLUSTER

Consorci d'Unió d'Universitats de Ciència i Tecnologia per a la Recerca i l'Educació

CPAN

Centre Nacional de Física de Partícules

CPH

Comissió Permanent del Formigó

CRUE

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles

CSMC

Clúster de Salut Mental de Catalunya

CWP

Partenariat Català de l'Aigua

DANUBIUS

Centre Internacional d'Estudis Avançats sobre Sistemes Riu-Mar

DCA

Aliança digital catalana

DIH4Cat

Centre d'Innovació Digital de Catalunya

DTC

Consorci Digital Twin

EABA

Associació Europea de Biomassa d'Algues

EAIE

Associació Europea d'Educació Internacional

ECCS

Conveni Europeu d'Estructura d'Acer

ECOO

Consell Europeu d'Òptica i Optometria

EERA

Aliança Europea de Recerca en Energia

EERA Wind Energy

Aliança Europea de Recerca en Energia - Programa Conjunt d'Energia Eòlica

EES-UETP

Associació de Formació Universitat-Empresa en Sistemes d'Energia Elèctrica

EIT Health

Comunitat de Coneixement i d'Innovació sobre Salut de l'Institut Europeu de Tecnologia i Innovació

EIT InnoEnergy

Comunitat de Coneixement i d'Innovació sobre Energia de l'Institut Europeu de Tecnologia i Innovació

EIT Manufacturing

Comunitat de Coneixement i d'Innovació sobre Manufactura de l'Institut Europeu de Tecnologia i Innovació

EIT Raw Materials

Comunitat de Coneixement i d'Innovació sobre Matèries Primes de l'Institut Europeu de Tecnologia i Innovació

EIT Urban Mobility

Comunitat de Coneixement i d'Innovació sobre Mobilitat Urbana de l'Institut Europeu de Tecnologia i Innovació

ELRA

Associació Europea de Recursos Lingüístics

EMNES

European Master Network on Embedded System Security

Emprendia

Xarxa Universitària Iberoamericana d'Incubació d'Empreses

ENBIS

Xarxa Europea d'Estadística Empresarial i Industrial

ENEN

Xarxa Europea d'Educació Nuclear

ENERTIC

Tecnología, Innovación y Eficiencia Energética

EPIC

Consorci Europeu d'Indústria Fotònica

EPUF

Fòrum Universitari Permanent Europeu

ERCIM-WG CMS

Grup de treball en Estadística Metodològica i Computacional del Consorci Europeu d'Informàtica i Matemàtiques

ERCIM-WG MUSCLE

Grup de treball en Comprensió Multimèdia a través de la Semàntica, la Computació i l'Aprenentatge del Consorci Europeu d'Informàtica i Matemàtiques

ERCIM-WG OD

Grup de treball en Dades Obertes del Consorci Europeu d'Informàtica i Matemàtiques

ETSI

Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions

EU Robotics

Associació internacional sense ànim de lucre euRobotics

EUA

Associació Europea d'Universitats

EUCEET

Educació i Formació Europea en Enginyeria Civi

EUCEN

Xarxa d'Universitats Europees d'Educació Continuada

EUMED

Consorci Euromediterrani d'Organitzacions i Professionals

EURADOS

Grup Europeu de Disometria de Radiació

FEDIT

Centres Tecnològics d'Espanya

FEIQUE

Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola

FEMAC

Clúster Català de la Maquinaria i els Mitjans de Producció Agrícola

FuseNet

Xarxa Europea d'Educació en Fusió

FutuRed

Plataforma Tecnològica Espanyola de les Xarxes Elèctriques

GECCC

Grup d'Experts en Canvi Climàtic a Catalunya

GEOPLAT

Plataforma Española Tecnológica y de Innovación en Geotermia

GFPS

Societat Global d'Energia de Fluids

GUNI

Xarxa Global d'Universitats per la Innovació

Horta.net

Programa per establir un marc de col·laboració en el sector hortícola català per a la incorporació de millores de base tecnològica

IAMU

Associació Internacional d'Universitats Marítimes

ICTS

Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars

IEA Wind

Associació Internacional d'Energia

IEE 802.11

Grup de treball de l'Institut d'enginyers elèctrics i electrònics per establir estàndards WLAN

IETF

Grup de treball d'enginyeria d'Internet

IFoU

Fòrum Internacional d'Urbanisme

IFToMM

Federació Internacional per a la Promoció de la Ciència de Mecanismes i Màquines

INDUSTRY

De les necessitats a les solucions

InnoBaix

Agència per a la Innovació i el Coneixement del Baix Llobregat i l'Hospitalet

ISOCARP

Societat Internacional de Planificació Regional i Urbana

ITU

Unió Internacional de Telecomunicacions

MANU-KET

Plataforma Tecnològica Espanyola de Fabricació Avançada

MARIN-DOS

Model avançat de gestió integrada per a la xarxa d'infraestructures hidrodinàmiques

MAROCEAN

Xarxa d'observacions marítimes, càlculs i aplicacions ambientals

MDE

Xarxa d'Excel·lència en Enginyeria del Programari Dirigida per Models

MSC-SAHC

Màster Avançat en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques

NEM

New European Media

NETWORLD

Plataforma Tecnològica Europea NetWorld 2020

NUGENIA

Associació per la IIa i IIIa Generació Nuclear

OBRA

Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica

PEMB

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

PEPRI

Plataforma Nacional d'R+D+I en Protecció Radiològica

PHA

Aliança per a la Salut Planetària

PLANETIC

Plataforma tecnològica Espanyola per a l'adopció i la difusió de les tecnologies electròniques, de la informació i la comunicació

PlasTHER

Aplicacions terapèutiques de plasmes freds

PLATEA

Plataforma Tecnològica Espanyola de l'Acer

PROMETIA

Associació per la Innovació en el Processament Mineral i l'Extracció Metal·lúrgica de la Mineria i el Reciclatge

PTE HPC

Plataforma Tecnològica Espanyola de l'Hidrogen i les Piles de Combustible

PTEA

Plataforma Tecnològica Espanyola de l'Aigua

PTEC

Plataforma Tecnològica Espanyola de Construcció

PTFE

Plataforma Tecnològica Ferroviària Espanyola

PTV

Plataforma Tecnològica del Vi

Qualinet

Xarxa Europea de Qualitat de l'Experiència en Sistemes i Serveis Multimèdia

REIB

Xarxa Espanyola de Recerca en Biomecànica

RETEVI

Xarxa Temàtica en Vehicles Intel·ligents

RMEI

Xarxa Mediterrània d'Escoles d'Enginyeria

RUEPEP

Xarxa Universitària d'Estudis de Postgrau i Educació Permanent

SEFI

Societat Europea d'Ensenyament d'Enginyeria

SEIDROB

Societat Espanyola per a la Recerca i Desenvolupament en Robòtica

SIF

Societat d'Enginyeria de Fabricació

SmartLivingPlat

Plataforma Espanyola de la Domòtica i les Ciutats Intel·ligents

Solar Concentra

Centres 'Severo Ochoa' i l'Aliança Unitats d'Excel·lència 'Maria de Maeztu'

SOMMA

Centres 'Severo Ochoa' i l'Aliança Unitats d'Excel·lència 'Maria de Maeztu'

SPISE

Procediment estandarditzat per a les inspeccions dels esprais a Europa

SUSCHEM

Plataforma Tecnològica Espanyola de Química Sostenible

TECNIO

Proveïdors de Tecnologia per a l'Empresa

TELESCOPI

Xarxa d'Observatoris de Bones Pràctiques de Direcció Estratègica Universitària a l'Amèrica Llatina i Europa

TEXTRANET

Xarxa Europea d'Organitzacions d'Investigació Tèxtil

TIME

Principals Directius Internacionals en Enginyeria

TMO

Organització de la màquina del temps

UNE

Associació Espanyola de Normalització

UNESCOSOST

Xarxa d'Oficines Conjuntes de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

UNITE!

Xarxa d'Universitats per a la Innovació, la Tecnologia i l'Enginyeria

UNITECH

Societat Internacional Unitech

UPCELL

Aliança europea per a la fabricació de bateries

WavemiX

Mescla d'ones a la radiografia

XAFIR

Xarxa Fourth Industrial Revolution

XPCAT

Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya

XRAC

Xarxa de Referència de R+D+I en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya

XRE4S

Xarxa d'R+D+I Energy for Society

XVU

Xarxa d'Universitats Institut Joan Lluís Vives

DIMATIA

Centre de Matemàtiques Discretes, Informàtica Teòrica i Aplicacions

ATC

Associació Tècnica de Carreteres (ATC)

AccessCat

Xarxa d'Innovació en Accessibilitat de Catalunya: Mitjans, Educació i Cultura

TECSAM

Xarxa d'Innovació en Noves Tecnologies de Salut Mental

XARFA

Xarxa de Referència en Fabricació Additiva

Xarxa H2CAT

Xarxa catalana d'innovació i escalabilitat del coneixement en tecnologies diferencials de l'hidrogen renovable