Comparteix:

Presentat a la UPC Manresa el Full de ruta 2025 de Ciència Oberta

11/04/2024

El pla fa un èmfasi especial en la col·laboració social a través de la Ciència Ciutadana

En un acte a la UPC Manresa - EPSEM, el Delegat del Rector per a la Ciència Oberta i Ciutadana, Rafael Vidal Ferré, l'Anna Rovira, Cap de l'Unitat de Recursos per a la Recerca al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, i la Mireia de la Rubia Garrido, Cap del Servei de Suport a la Recerca i la Innovació, han revelat el Full de ruta 2025 de Ciència Oberta, amb un discurs destacant la importància de la Ciència Ciutadana.

La Ciència Ciutadana obre la porta a què els ciutadans i ciutadanes puguin contribuir de manera significativa a la generació de coneixement científic, ja sigui a través de la recopilació de mostres, l'observació de fenòmens naturals, o fins i tot l'anàlisi de dades. Aquesta col·laboració entre científics i el públic en general permet abordar problemes complexos de manera més àmplia i diversa, alhora que fomenta la consciència cívica i la comprensió de la ciència en la societat.

Aquesta iniciativa assenyala un gir significatiu cap a la promoció de la transparència i la participació ciutadana en els processos científics. Amb una visió capdavantera, el Full de ruta 2025 de Ciència Oberta busca integrar a la comunitat en la recerca i la innovació, obrint les portes a un ventall més ampli de veus i perspectives.

A través d'aquest enfocament inclusiu, la UPC Manresa busca enfortir els llaços amb la societat i impulsar la investigació al servei del bé comú. Amb el hashtag #CienciaCiutadanaUPC com a estendard, aquesta iniciativa promet marcar un abans i un després en la relació entre la universitat i la comunitat, apostant per una ciència més oberta, transparent i participativa.

Keywords