Comparteix:

El Consell de Ministres aprova el nou Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2024-2027

14/05/2024

La previsió pressupostària de 18.400 milions d’euros per als pròxims 4 anys suposa un increment del 32% anual respecte l’anterior Pla Estatal 2021-2023.

El passat 7 de maig, el Consell de Ministres va aprovar el nou Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació (PEICTI) per al període 2024-2027, l’instrument de planificació plurianual on s’estableixen els objectius, les prioritats i la programació de les polítiques a desenvolupar per l'Administració General de l’Estat (AGE), en el marc de l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI) 2021-2027.

El PEICTI 2024-2027 està adreçat a tots els agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI), tant públics com privats, que seran responsables de l'execució de les activitats d'R+D+I proposades, de la difusió i promoció dels seus resultats i de la prestació de serveis per al progrés del conjunt de la societat i l'economia espanyoles.

Estructurat en cinc programes verticals i tres transversals, l’objectiu principal del nou Pla és potenciar la capacitat per atraure i retenir talent, augmentar la qualitat de l'R+D+I, consolidar la transferència del coneixement i incrementar l’activitat innovadora dels agents. Es continuarà impulsant el finançament d'actuacions d'R+D+I amb un enfocament dirigit als quatre eixos prioritzats per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR): transició ecològica, transformació digital, cohesió des del punt de vista social i territorial, i igualtat.

Entre les principals novetats, cal destacar la transferència de coneixement com a eix conductor del Pla, el suport a la carrera del personal investigador, la cooperació entre agents i una visió més integral, amb un equilibri territorial més gran, de les infraestructures d’R+D+I. 

Keywords