Comparteix:

Clúster 1: Salut

Descripció general del subprograma
Dins del pilar II, el clúster 1 està dedicat a la salut i té com a objectius la protecció del benestar dels ciutadans mitjançant de la generació de coneixement i de solucions innovadores. Les àrees d’intervenció prioritàries són la salut al llarg de la vida, els determinants ambientals i socials, les malalties rares o no transmissibles, les malaltes infeccioses i associades a la pobresa, els sistemes d’assistència sanitària i les eines, tecnologies i solucions digitals.

  • Projectes sol·licitats el 2024: 2
  • Import sol·licitat el 2024: 625.860,00 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

Dins del clúster 1 hi podem trobar algunes associacions europees rellevants com la Innovative Health Initiative Join Undertaking (IHI-JU), entre altres.

Podeu trobar més informació al web de la Comissió Europea. Per a informació sobre les convocatòries de finançament, podeu consultar el Work Programme 2023-2024. Per a informació sobre novetats de la IHI-JU podeu consultar els nous topics.

Convocatòries 2024
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

Jornades relacionades:

Contacte UPC

Llista de distribució

Keywords