Comparteix:

Clúster 2: Cultura, creativitat i societat inclusiva

Descripció general del programa
El clúster 2 del pilar II està dedicat a la cultura, la creativitat i les societats inclusives. Aquest clúster té com a àrees principals la democràcia i societat, la preservació de l’herència cultural i les transformacions socioeconòmiques que promoguin la inclusió i el creixement.

Podeu trobar més informació al web de la Comissió Europea o al web del ministeri.

Pròximes convocatòries
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

  • Projectes sol·licitats el 2024: 2
  • Import sol·licitat el 2024: 1.003.607,50 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

Jornades:

Contacte UPC:

Keywords