Comparteix:

Clúster 3: Seguretat civil per a la societat

Descripció general del programa

Dins del pilar II, el clúster 3 està dedicat a la seguretat civil. Les tres principals àrees d’intervenció són la resiliència als desastres i catàstrofes naturals, la protecció i seguretat civil i la ciberseguretat.

Podeu trobar més informació al web de la Comissió Europea o al web del ministeri.

Convocatòries 2024:
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

  • Projectes sol·licitats el 2024: 0
  • Import sol·licitat el 2024: 0 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

Jornades relacionades:

Contacte UPC:

Llista de distribució:

Keywords