Comparteix:

Clúster 4: Digital, indústria i espai

Descripció general del subprograma
Dins del pilar II, l'objectiu del clúster 4 és construir una indústria europea competitiva, digitalitzada, circular i de baixes emissions. Per fer-ho, es financen projectes en els camps dels materials, de les tecnologies emergents, de les tecnologies quàntiques, de la indústria neta i de la nova generació d’internet, entre altres.

En aquest clúster hi podem trobar un gran nombre d’associacions europees dedicades a canalitzar fons cap a diverses àrees de recerca. Alguns exemples en són la Joint Undertaking Chips, la Joint Undertaking for High Performance Computing, (EuroHPC JU), la Joint Undertaking Smart Networks and Services (JU SNS) i la Clean Steel-Low Carbon Steelmaking partnership, entre altres.

Podeu trobar més informació al web de la Comissió Europea  i al web del ministeri.

  • Projectes sol·licitats el 2024: 39
  • Import sol·licitat el 2024: 10.247.878,20 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

Convocatòries 2024
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

Jornades

Contacte UPC

Llista de distribució

Keywords