Comparteix:

Clúster 5: Clima, energia i mobilitat

Descripció general del subprograma
Dins del pilar II, l'objectiu del clúster 5 és la transició justa cap a una economia climàticament neutra i eficient en l’ús de recursos. Es divideix en tres àrees de recerca: clima, energia i mobilitat. L’eficiència de recursos i la mitigació i adaptació al canvi climàtic són els objectius transversals que estan presents en totes tres àrees. Hi podem trobar un gran nombre d'associacions Europees  dedicades a aspectes concrets de clúster. En destaquen les Joint Undertaking JU Clean Hydrogen, EU-Rail JU, JU Clean Aviation i la JU SESAR (Air Traffic Management). 

Per a convocatòries transnacionals destaquen l’EP for Clean Energy Transition i l’EP Driving Urban Transition to a Sustainable Future.

  • Projectes sol·licitats el 2024: 36
  • Import sol·licitat el 2024: 18.591.630,70 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

Podeu trobar més informació al web de la Comissió Europea i al web del ministeri.

Convocatòries 2024
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

Jornades

Contacte UPC

Llista de distribució

Keywords