Comparteix:

Clúster 6: Alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient

Descripció general del subprograma
Dins del pilar II, l'objectiu del clúster 6 és afavorir l’adaptació al canvi climàtic, aconseguir la neutralitat climàtica del sector primari, sobretot alimentari, i aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació del medi ambient.

En aquest clúster hi trobem algunes associacions europees   rellevants com la Joint Undertaking Circular Bio-Based Europe, l’European Biodiversity Partnership o l’EP for Safe and Sustainable Food Systems, entre altres.

  • Projectes sol·licitats el 2024: 26
  • Import sol·licitat el 2024:  3.947.422,50 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

Podeu trobar més informació al web de la Comissió Europea o al web del ministeri.

Convocatòries 2024
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

Jornades

Contacte UPC

Llista de distribució

Keywords