Comparteix:

EU Missions

Descripció general del subprograma
Les Missions EU, dins del programa Horizon Europe, son una nova forma de plantejar els projectes R+D+I que té com a objectius la inclusió de la ciutadania, els recursos privats i els actors de govern públic per aconseguir una la implantació efectiva quantificable de les solucions proposades. Els objectius a llarg termini que persegueixen s’engloben dins de les prioritats polítiques de la Unió Europea del Pacte Verd Europeu, el Pla Europeu de la Lluita contra el Càncer i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Podeu trobar les convocatòries al Portal de Financiació i Licitacions o al Programa de Treball 2023 - 2025.

Actualment hi ha 5 Missions:

Missió Adaptació al Canvi Climàtic
Busca generar tecnologies i solucions que permetin a les ciutats, regions i comunitats locals adaptar-se davant de l’inevitable canvi climàtic. Es prestarà especial atenció a aquelles regions menys desenvolupades que estiguin tenint dificultats en aquesta adaptació. L’objectiu de la missió és arribar a 150 regions i comunitats europees adaptables i resistents al canvi climàtic. L’enfocament és pràctic es basa en la demostració i l’escalabilitat de les tecnologies i solucions proposades.

Podeu trobar més informació a la web de la missió.

Contacte UPC: Mònica Altimira monica.altimira@upc.edu

Missió Càncer

L’objectiu marcat és salvar al menys 3 milions de vides en la pròxima dècada a través de la millor comprensió i actuació en l’àmbit de prevenció, diagnòstic i tractament. A més, es busca aconseguir un tractament i accés equitatiu i igualitari en totes les intervencions dutes a terme en els països UE.

Podeu trobar més informació a la web de la missió.

Contacte UPC: Irene Jorge irene.jroge@upc.edu

Missió Ciutats Intel·ligents i Climàticament Neutrals

Les ciutats són els nodes concentració de població més importants d’Europa,acumulant el 70% de la població en una extensió de només el 4% de territori. A més, son les principals consumidores d’energia i generadores d’emissions de CO2 (70%). Per això, la Missió de Ciutats vol aconseguir arribar a 100 ciutats climàticament neutrals l’any 2030. Aquestes ciutats també han de convertir-se en hubs d’experimentació, innovació i generació de solucions pràctiques.

Podeu trobar més informació a la web de la missió.

Contacte UPC: Mònica Altimira monica.altimira@upc.edu

Missió Aigua i Oceans

La Missió d’Aigua i Oceans té com a objectiu protegir i restaurar la salut dels oceans i aigües a través de la innovació i la implicació dels ciutadans. La forma d’aconseguir els objectius és la creació de “Light-Houses” regionals a cada un dels mars de la Unió Europea (Meditarrani, Mar del Nord, mar Bàltic, mar Àrtic-Atlàntic i la zona Danubi-mar Negre). Els “Light-Houses” son centres regionals que tenen per objectiu monitoritzar i implantar les solucions i activitats de gestió, conservació i ús de les aigües.

Podeu trobar més informació a la web de la missió.

Contacte UPC: Mònica Altimira monica.altimira@upc.edu

Missió Pacte pel Sòl

S’estima que entre el 60% i el 70% del sòl europeu està en males condicions. Per a revertir-ho, la Missió Un pacte pel sòl vol crear una xarxa de 100 living-labs que combinin l’estudi in-situ de l’estat del sòl amb un fort component de ciències socials que n’avaluï la gestió d’usos. Aquesta xarxa ha d’ajudar a reduir l’erosió, la desertificació i la contaminació del sòl i ha de millorar la divulgació de coneixement el conjunt de la societat.

Podeu trobar més informació a la web de la missió.

Contacte UPC: Mònica Altimira monica.altimira@upc.edu

Jornades

Jornada UPC sobre Missions 2024

06/06/2024: Jornada informativa Nacional - CDTI