Comparteix:

European Innovation Council (EIC)

Descripció general del subprograma

El European Innovation Council és la finestreta única que la Comissió Europea ha establert per aglutinar innovacions de tota mena. Es va consolidar l’any 2021 dins el programa marc Horizon Europe, i després de 2 anys de fase pilot. Hi ha tres línies de finançament que tenen com a objectiu cobrir totes les fases del procés d’innovació. Dins de cada línia, hi ha dues tipologies de finançament: les Open, que permeten llibertat temàtica, o les Challenge, que es guien per un seguit d’àrees i objectius predefinits.

  • Projectes sol·licitats el 2024: 8
  • Import sol·licitat el 2024: 1.628.255,00 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

  • EIC Pathfinder: Es financen projectes que explorin noves àrees tecnològiques, especialment les deep-tech amb molt de potencial. hi ha dos tipus de Pathfinder: les Open, que permeten llibertat temàtica, o les Challenge, que es guien per un seguit d’àrees i objectius predefinits.
  • EIC Transition: Els projectes Transition hauran de passar de la prova de concepte a tecnologies aplicables amb un TRL de nivell 5 o 6. També s’hi inclou el desenvolupament de propostes de negoci per a la futura comercialització. L’accés a aquest finançament està limitat a projectes que emprin resultat de l’EIC Pathfinder, ERC Proof of Concept per a les convocatòries Open i d’H2020 o Horizon Europe per a les convocatòries
  • EIC Accelerator: LAccelerator dona suport a empreses que puguin fer arribar al mercat tecnologies altament innovadores i que siguin escalables. Hi ha diferents formes de finançament en funció de l’horitzó temporal de l’aplicabilitat de la innovació. S’espera que els TRL finals siguin de 8 o 9.

Podeu trobar més informació al web de l’EIC.

 

Convocatòries 2024

Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

 

Jornades

2024/03/20: EIC Pathfind Work Programme 2024 Infoday

2024/02/01: Infoday EIC Madrid 2024

 

Contacte UPC

Pablo Fernández pablo.fernandez.gonzalez@upc.edu

Keywords