Comparteix:

European Innovation Ecosystems (EIE)

Descripció general del programa

Aquest subprograma té com a objectiu el desenvolupament d’ecosistemes d’innovació regionals i locals que estiguin interconnectats i siguin eficients i inclusius. Per aconseguir-ho, es busquen sinergies amb altres accions d’Horizon Europe com l’EIC i l’EIT, o amb altres programes europeus, com el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Dins del programa hi ha dos tipus d’accions:

  • Projectes sol·licitats el 2024: 2
  • Import sol·licitat el 2024: 1.106.625,00 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

  • CONNECT: Aquestes accions tenen com a objectiu el progrés en la transformació verda i digital a partir de projectes que impliquin diferents actors i territoris i millorin la connectivitat dels sistemes d’innovació i la sostenibilitat del creixement econòmic
  • INNOVSMES: L’increment de la capacitat innovadora i la productivitat és l’objectiu d'aquestes accions.

Podeu trobar més informació al web de la Comissió Europea

 

Convocatòries 2024

Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal

 

Contacte UPC

cttinfo.europeus@upc.edu

Keywords