Comparteix:

Marie Skłodowska-Curie

Les accions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) es destinen a donar suport a la formació i el desenvolupament professional i la mobilitat internacional del personal investigador a través del finançament de programes de doctorat, projectes post doctorals i projectes col·laboratius.


Hi ha quatre tipus de convocatòries principals:

 • Projectes sol·licitats el 2024: 5
 • Import sol·licitat el 2024: 3.488.600,00 €
 • Projectes concedits el 2024: 9
 • Import concedit el 2024: 3.356.311,04 €

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

 • Doctoral Networks (MSCA-DN)
  Estan dirigides a finançar programes de doctorat en entitats acadèmiques i no-acadèmiques. En aquestes convocatòries es valora molt l’enfocament pràctic i l’aplicabilitat de la recerca.
 • Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF)
  Finançament destinat a investigadors i investigadores amb menys de vuit anys d’experiència després de l’atorgament del doctorat que vulguin desenvolupar noves habilitats i guanyar experiència en altres països. Poden ser tant d'àmbit europeu com d'àmbit global.
 • Staff Exchange (MSCA-SE)
  Aquest programa se centra en accions d’intercanvi internacionals d’investigadors i investigadores durant estades curtes. L’objectiu és el desenvolupament de col·laboracions sostenibles en què participin tant entitats de recerca com organitzacions no acadèmiques. Aquests projectes poden durar fins a quatre anys.
 • COFUND (MSCA-COFUND)
  La formació i el desenvolupament de carreres investigadores predoctorals i postdoctorals són l’objectiu d’aquest programa.

Podeu trobar més informació a:

Pròximes convocatòries:
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

Jornades:

 • 2023/12/11: Sessió informativa MSCA COFUND 2023. Organitzada pel Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades i la FECYT.
 • 2023/10/18: Sessió informativa MSCA SE 2023.

Contacte UPC:

Llista de distribució UPC:

Keywords