Comparteix:

WIDERA: Widening Participation and Strenghtening the European Research Area

Descripció del programa
Es tracta del programa transversal d’expansió i reforç de l’Àrea Europea de Recerca dins del Programa Marc europeu de recerca i innovació Horizon Europe 2021-2027. L’objectiu principal del programa WIDERA és la reducció de la disparitat dels sistemes de recerca i innovació entre països. Amb aquest objectiu, la CE ha designat una llista de països preferents pels projectes WIDERA. Aquests països han tingut baixa participació ens els anteriors programes marcs de recerca.

  • Projectes sol·licitats el 2024: 5
  • Import sol·licitat el 2024: 865.602,50 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

El programa WIDERA també busca millorar aspectes transversals en la recerca com la perspectiva de gènera, la cooperació, l’accés obert, la ciència ciutadana o l’ètica en la recerca. Pots consultar més informació al Work Programme, a la web de la Comissió Europea o a la web del ministeri.

Convocatòries
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

Jornades
2024/04/22: Infoday WIDERA 2023-2025
2022/12/12: InfoDay WIDERA

Contacte UPC
Irene Jorge irene.jorge@upc.edu

Keywords