Comparteix:

Research Infrastructures

Research Infrastructures és un programa que dona suport a iniciatives que ofereixen serveis i recursos a les comunitats de recerca. L’objectiu del programa és la creació de noves infraestructures que donin resposta a les necessitats emergents de la societat, especialment en l’àmbit de la salut i la transició ecològica i digital, alhora que contribueixin al desenvolupament socioeconòmic local i regional.

  • Projectes sol·licitats el 2024: 4
  • Import sol·licitat el 2024:  795.261,25 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023.

Les convocatòries es divideixen en 4 tipus:

  • INFRADEV: projectes que contribueixin a reforçar les infraestructures europees.
  • INFRAEOSC: creació d’una xarxa virtual de dades per a la millora de la ciència oberta.
  • INFRATECH: creació de noves infraestructures captdavanteres.
  • INFRASERV: integració de serveis d’infraestructures per a la recerca en salut, transformació digital i verda i projectes de frontera de coneixement.


Podeu trobar més informació a:

Pròximes convocatòries
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal.

Jornades:
2023/01/11: Jornada sobre el Programa de Treball d’Infraestructures d’Investigació.

Contacte:

Keywords