Comparteix:

Xarxes i consorcis UPC 2024

Aprovada la quarta convocatòria de finançament per a la quota de participació de la UPC en xarxes i consorcis nacionals i internacionals corresponents a l'any 2024. Termini: fins el 25/03/2024.

Quan?

23/02/2024 a 10:00 fins a 25/03/2024 a 23:59 (Europe/Madrid / UTC100)

Nom de contacte

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal

Dirigit a

  Grups de Recerca

Quantitat

 Fins a 2.000 €

Sol·licituds

Fins el 22/03/2023

Objectiu de la convocatòria

L’ objectiu del programa és potenciar la participació de la UPC en xarxes i consorcis nacionals i internacionals, que, per la seva qualitat i interès científic, desenvolupen un paper important en la transferència i la innovació, incrementant la presència de la institució en aquelles que es consideren més útils tenint en compte el grau d’interès en els àmbits per al major nombre de grups de recerca de la Universitat i l'estratègia de la UPC en els diferents camps d’activitat (recerca i transferència).

Àmbit d’aplicació

Participació en xarxes i consorcis locals, autonòmics, nacionals i internacionals, on la comunitat científica de la UPC difongui els seus coneixements i treballs i pugui establir relacions amb altres científics i amb el món industrial i social. L’objectiu principal és la consolidació d’un entorn de recerca, innovació i relació amb el teixit productiu i la societat en general. 

Els grups de recerca de la UPC són els responsables de promoure la participació en aquestes xarxes i consorcis. 

Les peticions a les quals es refereix la present convocatòria es poden efectuar per a ajuts destinats al finançament de la quota de participació en les xarxes/consorcis esmentats a l’apartat anterior. 

Resten excloses de l’àmbit d’aplicació de la convocatòria les participacions en xarxes d’àmbit docent o d’infraestructures. 

Condicions dels ajuts

  • Els ajuts estan destinats a finançar la quota de participació en xarxes i consorcis nacionals internacionals corresponents a l’exercici 2024.
  • Ajuts màxims de 2.000,00€ per a cada xarxa o consorci (dotació total de la convocatoria: 30.000,00€).
  • Cada grup de recerca només podrà presentar o recolzar una única proposta de xarxa o consorci.

Termini

Es farà una única convocatòria anual. El període de presentació de sol·licituds serà del 23 de febrer al 25 de març de 2024.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’hauran de presentar via seu electrònica complimentant la instància:

Presentar una sol·licitud
Seu electrònica de la UPC

Dubtes i consultes

Contactar amb 

Publicacions

Convocatòries anteriors

Imagen Institucional | Agencia Estatal de Investigación