Vés al contingut (premeu Retorn)

Concursos Actius Personal de Suport a la Recerca (PSR) i/o pendents de Resolució:

 D'acord amb les mesures preses per la situació sanitària actual,  la presentació de candidatures als processos selectius publicats, cal que es realitzi mitjançant la inscripció a la plana web: https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1990/231 de 2 de juny. Termini: 26 de juny de 2023

Bases

AJUTS  INVESTIGO

IMPORTANT: Els currículums que les persones candidates presentin per concórrer a aquest procés de selecció hauran de ser anònims.

Contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Electrònica.  Codi 150-710- TC18
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1989/230 de 2 de juny. Termini: 5 de juny de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per  Estadística i Investigació Operativa,  Codi 150-715-041
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1988/229 de 2 de juny. Termini: 12 de juny de 2023

Bases

AJUTS  INVESTIGO

IMPORTANT: Els currículums que les persones candidates presentin per concórrer a aquest procés de selecció hauran de ser anònims.

Contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII).  Codi 150-707-TC11
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII).  Codi 150-707-TC12
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1965/222 de 31 de maig. Termini: 12 de juny de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Gràfica i de Disseny  Codi 150-717-008
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1959/221 de 30 de maig. Termini: 14 de juny de 2023

Bases

AJUTS  INVESTIGO

IMPORTANT: Els currículums que les persones candidates presentin per concórrer a aquest procés de selecció hauran de ser anònims.

Contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Arquitectura de Computadors .  Codi 150-701-TC9
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Física   Codi 150-748-TC36
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1957/220 de 30 de maig. Termini: 6 de juny de 2023

Bases

AJUTS  INVESTIGO

IMPORTANT: Els currículums que les persones candidates presentin per concórrer a aquest procés de selecció hauran de ser anònims.

Contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Departament d’Enginyeria Electrònica .  Codi 150-710-TC7
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Departament d’Enginyeria Electrònica .  Codi 150-710-TC34
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1955/218 de 30 de maig. Termini: 13 de juny de 2023

Bases

AJUTS  INVESTIGO

IMPORTANT: Els currículums que les persones candidates presentin per concórrer a aquest procés de selecció hauran de ser anònims.

Contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Al Servei de Personal .  Codi 150-049-TG1
 • Fitxa 
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Al Servei de Personal .  Codi 150-049-TG2 I 150-049-TG3
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1921/214 de 26 de maig. Termini: 5 de juny de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a l’Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER).  Codi 150-420-028
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a l’Institut Robòtica i Informàtica Industrial (IRI).  Codi 150-915-093
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Gabinet d'Innovació i Comunitat.  Codi 150-029-002
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per la Facultat d’Informàtica de Barcelona.  Codi 150-270-052
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII).  Codi 150-707-127
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-262
 • Fitxa

Grup 3

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Química.  Codi 150-713-177
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-263
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1899/213 de 26 de maig. Termini: 29 de maig de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 3

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Química.  Codi 150-713-175
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1880/208 de 26 de maig. Termini: 14 de juny de 2023

Bases

AJUTS  INVESTIGO

IMPORTANT: Els currículums que les persones candidates presentin per concórrer a aquest procés de selecció hauran de ser anònims.

Contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Servei de Gestió de la Innovació.  Codi  150-131-TG7
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Servei de Suport a la Recerca i a la Innovació.  Codi 150-152-TG4 i TG5
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Servei de Suport a la Recerca i a la Innovació.  Codi 150-152-TG6
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1813/205 de 19 de maig. Termini: 6 de juny de 2023

Bases

AJUTS  INVESTIGO

IMPORTANT: Els currículums que les persones candidates presentin per concórrer a aquest procés de selecció hauran de ser anònims.

Contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Arquitectura de Computadors.  Codi 150-701-TC10
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-TC24
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6).  Codi 150-922-TC1
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI).  Codi 150-952-TC19
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Gabinet d'Innovació i Comunitat.  Codi 150-029-TC22
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a l’Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER).  Codi 150-420-TC8
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE).  Codi 150-460-TC26
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a l’Institut universitari de recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat.  Codi 150-480-TC4
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Arquitectura de Computadors.  Codi 150-701-TC32
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Ciència i Enginyeria de Materials.  Codi 150-702-TC14
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Teoria del Senyal i Comunicacions.  Codi 150-739-TC15
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Telemàtica.  Codi 150-744-TC13
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Matemàtiques.  Codi 150-749-TC5
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Matemàtiques.  Codi 150-749-TC20
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-TC23
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI).  Codi 150-929-TC25
 • Fitxa

Es prorroga el termini de presentació de candidatures fins el dia 19/6/2023

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Elèctrica.  Codi 150-709-TC28
 • Fitxa

Es prorroga el termini de presentació de candidatures fins el dia 12/6/2023

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Disseny i Optimització de Processos i Serveis.  Codi 150-712-TC30
 • Fitxa

Grup 3

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-TC2
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6).  Codi 150-922-TC21
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1808/204 de 19 de maig. Termini: 24 de maig de 2023

Bases

Resultat

AJUTS  INVESTIGO

IMPORTANT: Els currículums que les persones candidates presentin per concórrer a aquest procés de selecció hauran de ser anònims.

Contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Estadística i Investigació Operativa.  Codi 150-715-TC16
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Òptica i Optometria.  Codi 150-731-TC33
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a l’Institut FLUMEN.  Codi 150-977-TC17
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (BRCMSE).  Codi 150-470-TC27
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Elèctrica.  Codi 150-709-TC3
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Electrònica.  Codi 150-710-TC7
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Electrònica.  Codi 150-710-TC34
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Física.  Codi 150-748-TC35
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC).  Codi 150-928-TC29
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI).  Codi 150-945-TC6
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI).  Codi 150-945-TC31
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1778/199 de 19 de maig. Termini: 29 de maig de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII).  Codi 150-707-126
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Mecànica.  Codi 150-712-055
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Química.  Codi 150-713-174
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Estadística i Investigació Operativa.  Codi 150-715-041
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI).  Codi 150-747-062
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1664/188 d'11 de maig. Termini: 22 de maig de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Ciències de la Computació.  Codi 150-723-139
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Ciències de la Computació.  Codi 150-723-140
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Òptica i Optometria.  Codi 150-731-010
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre Tecnològic de Transferència de Calor.  Codi 150-928-059
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a l’Institut FLUMEN.  Codi 150-977-007
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-261
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1584/179 de 8 de maig. Termini: 15 de maig de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Ciència i Enginyeria dels Materials.  Codi 150-702-080
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1565/178 de 5 de maig. Termini: 15 de maig de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Telemàtica.  Codi 150-744-084
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Arquitectura de Computadors.  Codi 150-701-219
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1517/168 de 28 d'abril. Termini: 8 de maig de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA).  Codi 150-946-110
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per CER Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria (CER-LaCàn).  Codi 150-974-076
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1505/167 de 28 d'abril. Termini: 8 de maig de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Urbanisme i Ordenació del Territori.  Codi 150-740-014
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA).  Codi 150-946-107
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA).  Codi 150-946-108
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA).  Codi 150-946-109
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1335/160 de 21 d'abril. Termini: 1 de maig de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Telemàtica.  Codi 150-744-083
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1273/154 de 21 d'abril. Termini: 1 de maig de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Mecànica de Fluids.  Codi 150-729-016
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-259
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1220/150 de 14 d'abril. Termini: 17 d'abril de 2023

Bases

Primer resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Òptica i Optometria.  Codi 150-731-009
 • Fitxa

Grup 2

Es prorroga el termini de presentació de candidatures fins el dia 1/7/2023

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Electrònica.  Codi 150-710-178
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1219/149 de 14 d'abril. Termini: 24 d'abril de 2023

Bases

Primer resultat

Segon resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Elèctrica.  Codi 150-709-042
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Minera, Industrial I TIC.  Codi 150-750-037
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Projectes i de la Construcció.  Codi 150-758-024
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes.  Codi 150-922-109
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-104
 • Fitxa

Grup 2

 •  TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII).  Codi 150-707-124
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII).  Codi 150-707-125
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-105
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-106
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1109/133 de 31 de març. Termini: 10 d'abril de 2023

Bases

Esmena

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Òptica i Optometria.  Codi 150-731-009
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre Tecnològic de Transferència de Calor.  Codi 150-928-058
 • Fitxa
Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a la Facultat d'Informàtica de Barcelona.  Codi 150-270-051
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Arquitectura de Computadors.  Codi 150-701-218
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Ciència i Enginyeria dels Materials.  Codi 150-702-079
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació.  Codi 150-747-061
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1067/125 de 24 de març. Termini: 27 de març de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-103
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-1051/120 de 27 de març. Termini: 10 d'abril de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI).  Codi 150-945-031
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Màquines i Motors Tèrmics.  Codi 150-724-038
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Màquines i Motors Tèrmics.  Codi 150-724-039
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Telemàtica.  Codi 150-744-082
 • Fitxa

Grup 3

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a Arquitectura de Computadors.  Codi 150-701-217
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Telemàtica.  Codi 150-744-081
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-986/110 de 17 de març. Termini: 27 de març de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-257
 • Fitxa

Grup 2

 •  TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.  Codi 150-915-092
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-974/106 de 17 de març. Termini: 10 d'abril de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Electrònica.  Codi 150-710-178
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-973/105 de 17 de març. Termini: 27 de març de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Mecànica.  Codi 150-712-054
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-972/104 de 17 de març. Termini: 20 de març de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Urbanisme i Ordenació del Territori.  Codi 150-740-013
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-888/98 de 14 de març. Termini: 19 de març de 2023

Bases

Resultat

Es prorroga el termini de presentació de candidatures fins el dia 25/05/2023

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Servei de Suport a la Recerca i la Innovació (SSRI). Campus de Manresa.  Codi 150-152-038
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-880/96 de 14 de març. Termini: 20 de març de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia.  Codi 150-952-035
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-867/95 de 10 de març. Termini: 20 de març de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Mecànica.  Codi 150-712-053
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Química.  Codi 150-713-172
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Òptica i Optometria.  Codi 150-731-008
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Física.  Codi 150-748-224
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació.  Codi 150-945-030
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-101
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Telemàtica.  Codi 150-744-080
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació.  Codi 150-747-060
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a l’Institut Robòtica i Informàtica Industrial.  Codi 150-915-090
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-102
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-103
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-763/85 de 3 de març. Termini: 13 de març de 2023

Bases

Primer resultat

Segon resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Projectes Arquitectònics.  Codi  150-735-020
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Urbanisme i Ordenació del Territori.  Codi 150-740-013
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Laboratori d'Enginyeria Marítima.  Codi 150-909-035
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Motion Control and Industrial Applications.  Codi 150-971-037
 • Fitxa
 • Esmena

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.  Codi 150-745-046
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.  Codi 150-745-047
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA).  Codi 150-946-100
 • Fitxa

Grup 3

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Telemàtica.  Codi 150-744-079
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-762/84 de 3 de març. Termini: 20 de març de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Matemàtiques.  Codi 150-749-206
 • Fitxa

 

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-757/83 de 3 de març. Termini: 20 de març de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD).  Codi 150-717-006
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-738/80 de març. Termini: 6 de març de 2023

Bases

Primer resultat

Segon resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Ciència i Enginyeria dels Materials.  Codi 150-702-076
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Electrònica.  Codi 150-710-179
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Electrònica.  Codi 150-710-180
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Mecànica.  Codi 150-712-051
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Projectes i de la Construcció.  Codi 150-758-023
 • Fitxa

Grup 2

Es prorroga el termini de presentació de candidatures fins el dia 13/03/2023

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Electrònica.  Codi 150-710-178
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-676/76 de 24 de febrer. Termini: 1 de març de 2023

Bases

Primer resultat

Segon resultat

Tercer resultat

Quart resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Elèctrica.  Codi 150-709-041
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Mecànica.  Codi 150-712-052
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Mecànica de Fluids.  Codi 150-729-014
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Urbanisme i Ordenació del Territori.  Codi 150-740-012
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Urbanisme i Ordenació del Territori.  Codi 150-740-013
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-252
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-253
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Tecnologia de l'Arquitectura.  Codi 150-753-049
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes.  Codi 150-922-108
 • Fitxa

Es prorroga el termini de presentació de candidatures fins el dia 10/4/2023

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica.  Codi 150-918-033
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC).  Codi 150-635-001
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica.  Codi 150-707-123
 • Fitxa

Grup 3

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica.  Codi 150-707-122
 • Fitxa

Es prorroga el termini de presentació de candidatures fins el dia 17/4/2023

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a Teoria del Senyal i Comunicacions.  Codi 150-739-231
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-574/55 de 16 de febrer. Termini: 20 de febrer de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Mecànica.  Codi 150-712-051
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Teoria del Senyal i Comunicacions.  Codi 150-739-229
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Tecnologia de l'Arquitectura.  Codi 150-753-048
 • Fitxa 

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.  Codi 150-915-088
 • Fitxa

Grup 3

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per Arquitectura de Computadors.  Codi 150-701-216
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-563/54 de 15 de febrer. Termini: 19 de març de 2023

Bases

Resultat

Es prorroga el termini de presentació de candidatures fins el dia 31/3/2023

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al  Servei de Suport a la Recerca i la Innovació.  Codi 150-152-036
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Servei de Suport a la Recerca i la Innovació.  Codi 150-152-037
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-446/42 de 6 de febrer. Termini: 13 de febrer de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Electrònica.  Codi 150-710-177
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Química.  Codi 150-713-166
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Mecànica de Fluids.  Codi 150-729-013
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Física.  Codi 150-748-223
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-250
 • Fitxa

 Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD).  Codi 150-717-005
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Física.  Codi 150-748-222
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials (LITEM).  Codi 150-972-012
 • Fitxa

 Grup 3

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.  Codi 150-745-045
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-350/35 de 27 de gener. Termini: 6 de febrer de 2023

Bases

Resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Electrònica Codi 150-710-175
 • Fitxa 
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Mecànica Codi 150-712-050
 • Fitxa 
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Ciències de la Computació Codi 150-723-136
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per  Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI)  Codi 150-747-058
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Física  Codi 150-748-221
 • Fitxa

 Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC) Codi 150-635-001
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per  Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica  Codi 150-707-121
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Electrònica Codi 150-710-176
 • Fitxa
 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per  Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials (LITEM) Codi 150-972-011
 • Fitxa

Grup 3

 • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) Codi 150-747-059
 • Fitxa

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-349/34 de 27 de gener. Termini: 30 de gener de 2023

Bases

Primer resultat

Segon resultat

Contractes d’activitats cientificotècniques

Grup 1

 • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Civil i Ambiental Codi 150-751-248
 • Fitxa

Grup 2

 • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per  Enginyeria Química  Codi 150-713-165
 • Fitxa

  Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-229/17 de 20 de gener. Termini: 30 de gener de 2023

  Bases

  Esmena

  Segona Esmena

  Resultat

  Contractes d’activitats cientificotècniques

  Grup 1

  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Projectes i de la Construcció.  Codi 150-758-021
  • Fitxa

  Grup 2

  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Arquitectura de Computadors.  Codi 150-701-214
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Arquitectura de Computadors.  Codi 150-701-215
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Física.  Codi 150-748-220
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Minera, Industrial i TIC.  Codi 150-750-036
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria de Projectes i de la Construcció.  Codi 150-758-022
  • Fitxa

  Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-106/4 de 13 de gener. Termini: 23 de gener de 2023

  Bases

  Resultat

  Contractes d’activitats cientificotècniques

  Grup 1

  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-246
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-247
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-248
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Civil i Ambiental.  Codi 150-751-249
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al Centre Tecnològic Vilanova i La Geltrú.  Codi 150-930-011
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per al CER Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria.  Codi 150-974-075
  • Fitxa

  Grup 2

  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per a Enginyeria Telemàtica.  Codi 150-744-077
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per al CER Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria.  Codi 150-974-074
  • Fitxa

  Grup 3

  • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per a la Facultat d'informàtica de Barcelona.  Codi 150-270-050
  • Fitxa

  Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2023-91/3 de 12 de gener. Termini: 16 de gener de 2023

  Bases

  Resultat

  Contractes d’activitats cientificotècniques

  Grup 2

  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Centre d'Innovació Tecnològica a Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-097
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Centre d'Innovació Tecnològica a Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-098
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Centre d'Innovació Tecnològica a Convertidors Estàtics i Accionaments.  Codi 150-946-099
  • Fitxa

  Grup 3

  • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per Ciència i Enginyeria dels Materials.  Codi 150-702-074
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per Ciència i Enginyeria dels Materials.  Codi 150-702-075
  • Fitxa

  Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2022-3987/462 de 23 de desembre. Termini: 16 de gener de 2023

  Bases

  Resultat

  Contractes d’activitats cientificotècniques

  Grup 1

  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació .  Codi 150-747-056
  • Fitxa

  Grup 2

  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Electrònica  Codi 150-710-174
  • Fitxa

  Convocatòria concurs personal de suport a la recerca per RESOLUCIÓ 049_SPDI_UASLR-2022-3912/455 de 22 de desembre. Termini: 09 de gener de 2023

  Bases

  Esmena

  Resultat

  Contractes d’activitats cientificotècniques

  Grup 1

  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Arquitectura de Computadors,  Codi 150-701-213
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Ciències de la Computació,  Codi 150-723-134
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Òptica i Optometria,  Codi 150-731-007
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Teoria del Senyal i Comunicacions,  Codi 150-739-228
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia,  Codi 150-745-043
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia,  Codi 150-745-044
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Física,  Codi 150-748-218
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Física,  Codi 150-748-219
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Civil i Ambiental,  Codi 150-751-245
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria de Projectes i de la Construcció,  Codi 150-758-020
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments,  Codi 150-946-095
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA per Institut FLUMEN,  Codi 150-977-006
  • Fitxa

  Grup 2

  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Mecànica,  Codi 150-712-049
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Telemàtica,  Codi 150-744-074
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Telemàtica,  Codi 150-744-075
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Física,  Codi 150-748-217
  • Fitxa
  • TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria Minera. Industrial i Tic, Codi 150-750-036
  • Fitxa

  Grup 3

  • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/ESPECIALITZADA DE SUPORT A LA RECERCA per Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments,   Codi 150-946-096
  • Fitxa

  CONCURSOS TANCATS

  De l'any 2015 al 2022