Comparteix:

European Research Council

L'objectiu del European Research Council (ERC) és donar suport a investigadors i investigadores creatius i amb talent que plantegin projectes en la frontera de coneixement. Es valoraran propostes originals, amb enfocaments innovadors i que traspassin fronteres disciplinàries. El principals tipus de projectes que finança l’ERC es caracteritzen per no tenir limitació temàtica, donen llibertat a l’investigador o investigadora en el plantejament del projecte. Hi podem trobar els tres programes següents:

  • Projectes sol·licitats el 2024: 1
  • Import sol·licitat el 2024: 115.000,00 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Les dades de sol·licituds inclouen convocatòries que hagin tancat durant l'any 2024. Les dades de concessió es refereixen a les resolucions de convocatòries publicades durant el 2024, que poden incloure convocatòries de l'any 2023

Beca Tipología d'investigador a qui va destinada Import Durada
Starting Grant Entre 2 i 7 anys des de la fi de PhD Investigadors(ores amb potencial 1,5M€ 5 anys
Consolidator Grant Entre 7 i12 anys des de la fi de PhD Historial de recerca prometedor 2M€ 5 anys
Advanced Grant Historial significatiu d’ assoliments de recerca en els 10 últims anys 2,5M€ 5 anys

Hi ha dues tipologies més de projectes, que no segueixen l’esquema dels tres programes
principals:

  • Proof of concept: es destina a investigadors i investigadores que tenen una beca de les principals i volen explorar potencials aplicacions socials i/o comercials de la seva recerca. Es financen projectes amb un import màxim de 150.000€ i amb una durada màxima de 18
    mesos.
  • Synergy Grants: destinades a grups d’entre 2 i 4 investigadors o investigadores amb un historial d’èxit significatiu que vulguin generar efectes sinèrgics entre els seus camps i especialitats. El pressupost pot ser de fins a 10 M€ durant 6 anys.

Per a més informació podeu consultar:

Pròximes convocatòries:
Podeu trobar les pròximes convocatòries al Funding & Tenders Portal

Jornades:

2023/09/28: Webinars ERC Consolidator Grant 2024
2023/07/06: Webinar per a la preparació de propostes ERC- Starting Grant 2024

Contacte:

Llista de distribució:

Keywords