Comparteix:

Gestió de l'aigua i preservació del medi aquàtic

Publicades les bases reguladores d’ajuts a projectes de recerca i/o desenvolupament i/o innovació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i per a la realització de projectes d'R+D+I per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació. Termini: 26/06/2024

 • Gestió de l'aigua i preservació del medi aquàtic
 • 2024-05-02T00:00:00+02:00
 • 2024-06-26T23:59:59+02:00
 • Publicades les bases reguladores d’ajuts a projectes de recerca i/o desenvolupament i/o innovació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i per a la realització de projectes d'R+D+I per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació. Termini: 26/06/2024
Quan?

02/05/2024 fins a 26/06/2024 (Europe/Madrid / UTC200)

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal


  Projectes sol·licitats: 14

  Import sol·licitat: 1,3 M €

  Projectes concedits: Pendent

  Import concedit: Pendent


  I. Objecte
  • Poden ser objecte de subvenció les inversions adreçades al finançament de projectes de recerca i/o desenvolupament i/o innovació (d'ara endavant, R+D+I) d'interès de l'Agència Catalana de l'Aigua i aplicables a Catalunya en una de les línies de treball següents:

   a) Línia 1. Serveis ambientals i anàlisi socioeconòmica.

   b) Línia 2. Sanejament i protecció del medi.

   c) Línia 3. Economia circular i reutilització.

   d) Línia 4. Ecosistemes mediterranis - millora de l'estat del medi.

   e) Línia 5. Sequera i adaptació al canvi climàtic.

   f) Línia 6. Gestió del risc d'inundació.  II. Característiques 

    • Entitats beneficiàries: Universitats i els seus departament i instituts; centres CERCA; altres centres públics d'R+D; centres CSIC; altres entitats públiques i privades que realitzin o gestionin activitats d'R+D+I; centres tecnològics o de suport a la innovació tecnològica d'àmbit català.
    • Línies de subvencions:
     • Línies de treball 1 a 5, subvencions per a la realització de projectes de recerca i/o desenvolupament i/o innovació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic.
     • Línia de treball 6, subvencions per a la realització de projectes de R+D+I per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació.
    • Pressupost convocatòria i número de projectes:
     • 1,2M€ per a les línies 1 a 5; es finançaran com a màxim 2 projectes de cada línia, tret que no hi ha hagi propostes per a la resta de línies.
     • 400.000 € per a la línia 6; fins a esgotar pressupost.
    • Modalitats: individual o en agrupació (en aquest cas, caldrà identificar un representant d'agrupació, els compromisos d'execució de cada part i l'import de subvenció a aplicar a cadascuna; recomanem per tant la formalització d'un acord d'agrupació).
    • Període d'execució: mínim 18 mesos, màxim 36 mesos, a partir de la data de publicació de la resolució definitiva.
    • Dotació de l'ajut: màxim 200.000 €/projecte.
    • Conceptes finançables:
     • adquisició de materials i/o instruments estrictament necessaris; amb un màxim del 40% de l'import sol·licitat per a aquells materials o instruments reutilitzables o que encara tinguin vida útil un cop acabada l'actuació proposada.
     • es podrà subcontractar fins a un màxim del 20% de l'import de la subvenció.
     • NO elegible: overhead; retribucions de personal propi fix que no sigui personal investigador; serveis interns de l'entitat; despeses sumptuàries.
     • el pressupost caldrà detallar-ho fins al nivell de paquets de treball.

     


    III. Presentació de sol·licituds

    • Termini: fins el 26/06/2024. Termini intern: 20/06/2024.
    • Què: instància de sol·licitud + memòria detallada + altres documents institucionals.
    • Qui: de manera centralitzada. No ho presenta l'IP.

     

    Recomanem que comenceu la lectura de les bases per veure la documentació que serà necessària (article 5 de les bases, pàgina 8) i els criteris de valoració (Annex 1 de les bases, pàgina 16).

    Podeu contactar com sempre amb el personal tècnic de gestió de projectes nacionals de la vostra USR/Campus.