Comparteix:

ICREA ACADÈMIA 2024

El Programa suposa a cada investigador/a el reconeixement com ICREA Acadèmia, un premi i una dotació per a activitats de recerca durant cinc anys.

Quan?

29/06/2024 a 08:00 fins a 22/07/2024 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC200)

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal


Dirigit a

PDI Doctor a temps complet

Dotació

40.000 €/any

Sol·licituds

fins el 22/07/2024


I. Objecte
 • Incentivar l’excel·lència investigadora del PDI doctor/a amb vinculació permanent a les universitats catalanes.
 • És un programa d’intensificació de la recerca destinat al professorat que imparteix docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.
 • Es prioritza la detecció i l’estímul al professorat amb més potencial de creixement científic i valora especialment l'impacte potencial sobre la trajectòria investigadora de les persones candidates.

II. Requisits de l'IP

 • Ser Doctor/a.
 • Tenir vinculació permanent amb obligació docent i a temps complet a la universitat.
 • Trobar-se en actiu i impartir docència de manera regular, sense cap reducció per dedicació a tasques diferents a recerca.
 • La dedicació prioritària a activitats de recerca pot ser compatible, excepcionalment, amb la realització d'estades temporals de recerca, sempre que estiguin autoritzades prèviament per la UPC i per ICREA.
 • No es podran presentar aquells que estiguin gaudint d’un ICREA Acadèmia.
 • Cal posar especial atenció als criteris d’avaluació (art.14). Els candidats que obtinguin una nota inferior a 7 de 10 en la segona fase avaluació, no podran aplicar a la convocatòria següent.
 • Qualsevol canvi o incidència haurà de ser comunicada a l’AGAUR (art.20).

   III. Característiques de l'ajut

   • Dotació: 40.000€/any, que implica:
    • per a l’IP, 16.000 € premi personal de lliure disposició.
    • per a la universitat, 20.000 € per a, d’acord amb l’IP, accions directament relacionades amb la intensificació de la recerca, especialment la contractació de personal que permeti la reducció de l’activitat docent de l’IP.
    • per a la universitat, 4.000 € overhead
   • Període d’execució: 5 anys.
   • Conceptes elegibles:
    • Contractació de personal (mínim 60%). NO personal propi, ni complements salarials, ni beques de caràcter formatiu.
    • Material fungible.
    • Subcontractació (màxim 10%) de serveis i treballs externs de recerca i consultoria tecnològica. S’haurà d’acreditar que l’activitat no la pot assumir l’IP.
    • Publicació i difusió de resultats: revisió de manuscrits, publicació en revistes científiques, publicació en obert i repositoris de lliure accés.
    • Viatges i mobilitat, necessàries per l’activitat de recerca i difusió de resultats, també inscripció a congressos. NO despeses protocol·làries, sumptuàries ni de representació.
    • Material bibliogràfic i documental.
    • Ús de serveis centrals de l’entitat, amb tarifes públiques.
    • NO elegibles: despeses de maquinària o infraestructura de recerca, ni equipament informàtic.

   III. Presentació de sol·licituds

   • Qui:
    • Fase 1:
     • L'investigador/a candidat/a presenta la seva proposta provisional a través de l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya.
     • Què: formulari general + annex (segons model) on s’especificarà: informació de l’IP i universitat, activitat docent que desenvolupa, elements més destacats de la seva carrera, 5 publicacions i 5 projectes de recerca, especialment internacionals, més rellevants en els darrers 5 anys, breu descripció dels objectius i pla de treball a desenvolupar, i el CV en anglès (PDF, màxim 15 pàgines, 2Mb).
    • Fase 2:
     • l’entitat valida o rebutja la proposta provisional.
     • signa document de confirmació i l’envia a AGAUR
   • Termini presentació proposta (IP): fins el 22/07/2024 (14h)
   • Termini per a validació i enviament a l'AGAUR (entitat): del 03-18/09/2024

   Tota la informació estarà disponible a la web de la convocatòria.  Publicades les bases de la convocatòria a la BDNS. També podeu consultar els investigadors i investigadores que han obtingut aquest reconeixement en anys anteriors.

   Contacteu amb el personal tècnic de gestió de projectes nacionals de la vostra USR/Campus per als dubtes que tingueu.