Comparteix:

Impuls UPC - Startups 2024

Promoguda pel Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de UPC, pretén reconèixer a empreses de base tecnològica creades durant els últims 3 anys (2022, 2023 i 2024) per estudiantat, alumni, PDI i/o PTGAS de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la seva contribució al desenvolupament econòmic i social del territori.

 • Impuls UPC - Startups 2024
 • 2024-04-29T00:00:00+02:00
 • 2024-06-16T23:59:59+02:00
 • Promoguda pel Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de UPC, pretén reconèixer a empreses de base tecnològica creades durant els últims 3 anys (2022, 2023 i 2024) per estudiantat, alumni, PDI i/o PTGAS de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la seva contribució al desenvolupament econòmic i social del territori.
Quan?

29/04/2024 fins a 16/06/2024 (Europe/Madrid / UTC200)

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal


Dirigit a

Startups o Spinoffs UPC

Quantitat

 60.000  €

Sol·licituds

Fins el 16/06/2024

I. Objecte

 • Reconèixer un total de 8 empreses emergents constituïdes per estudiantat, alumn, PDI i/o PTGAS de la UPC i creades els últims 3 anys, amb l’objectiu d’ajudar a finançar despeses inicials en el procés de desenvolupament empresarial. 

II. Característiques

  • Beneficiaris: Les startups o spinoffs constituïdes els anys 2022-2023-2024 que hagin estat promogudes per
   estudiantat, alumni, PDI i/o PTGAS de la UPC
  • Dotació dels ajuts: 
   • L’import màxim destinat a aquesta convocatòria per l’edició 2024 serà de 60.000 € amb càrrec a la partida pressupostària G/48312/ESP
   • L’import màxim concedit a cada empresa serà de 7.500 €
  • Criteris de valoració de les propostes:
   • Els reconeixements seran atorgats mitjançant la concurrència competitiva i fins a exhaurir el total de reconeixements assignats a cada modalitat
   • Els barems i criteris de valoració que s’apliquin no seran discriminatoris i respectaran el principi d’igualtat
   • Les propostes seran valorades conforme els següents criteris:
    • (1) Problema - Solució (15 punts)
     • Identificació del problema a resoldre o de la necessitat que cobreix la solució.
     •  Proposta de valor associada: diferenciació respecte la competència.
     •  Caràcter innovador (es tindran especialment en compte els desenvolupaments propis).
     •  Relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.
    • (2) Impacte (15 punts)
     • Mida i tendència del mercat.
     • Impacte econòmic (retorn esperat).
     • Impacte social i/o mediambiental associat al projecte.
    • Viabilitat (15 punts)
     • Descripció del model de negoci.
     • Estratègia de creixement.
     • Principals riscos associats al projecte.
    • (4) Equip (15 punts)
     • Coneixements i experiència de l’equip emprenedor.
     • Complementarietat de perfils.
    • (5) Fites assolides (20 punts)
     • Evolució de la startup: principals indicadors / mètriques assolides.
     • Altres fets rellevants: finançament obtingut, reconeixements, premis, etc.
    • (6) Relació amb la UPC (10 punts)
     • Proporció d’estudiants i/o alumni UPC vinculats al projecte.
     • Participació en iniciatives de suport a l’emprenedoria UPC.
    • (7) Finalitat de l’ajut (10 punts)
     • Conceptes a finançar.
     • Motivació.
   • Es prioritzaran les diferents propostes a raó de l’ordre de puntuació obtinguda segons els criteris establerts anteriorment. En cas d’empat, es valorarà específicament, les puntuacions obtingudes, en el criteri “Relació amb la UPC”. 

  III. Presentació de sol·licituds

  • Termini: 16 de juny 2024
  • Qui: Les startups o spinoffs constituïdes els anys 2022-2023-2024 que hagin estat promogudes per estudiantat, alumni, PDI i/o PTGAS de la UPC
  • Com: omplint un formulari a través del web  Emprèn  i  Santander X

   

  Recordeu de contactar amb el personal tècnic de projectes nacionals de la vostra USR/Campus.(obriu en una finestra nova)