Comparteix:

Impuls UPC – Talent Emprenedor 2024

Promoguda pel Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, pretén reconèixer a estudiants/es de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la seva contribució al desenvolupament de projectes i iniciatives emprenedores dins l’àmbit universitari.

 • Impuls UPC – Talent Emprenedor 2024
 • 2024-04-29T00:00:00+02:00
 • 2024-06-16T23:59:59+02:00
 • Promoguda pel Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, pretén reconèixer a estudiants/es de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la seva contribució al desenvolupament de projectes i iniciatives emprenedores dins l’àmbit universitari.
Quan?

29/04/2024 fins a 16/06/2024 (Europe/Madrid / UTC200)

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal


Dirigit a

Estudiants UPC

Quantitat

 30.000  €

Sol·licituds

Fins el 16/06/2024

Projectes sol·licitats: 48

Import sol·licitat: 144.000 €

Projectes concedits: 10

Import concedit: 30.000 €


I. Objecte

 • Reconèixer un total de 10 projectes d’estudiants/es emprenedors/es vinculats a alguna iniciativa específica de se suport a l’emprenedoria UPC, amb l’objectiu d’ajudar a finançar despeses inicials en el procés d’identificació d’una oportunitat de negoci

II. Característiques

  • Beneficiaris: Estudiantat de grau, màster i doctorat a la UPC en el curs 2022-2023 i/o 2023-2024 que estiguin desenvolupant un projecte emprenedor (sense haver constituït l’empresa jurídicament) vinculat a alguna iniciativa de suport a l’emprenedoria UPC, per exemple:
   • Programa Emprèn UPC
   • Assignatures de creació d’empreses (innovació) i/o assignatures de projectes
   • Concurs Explorer
   • Programes De la Ciència al Mercat | Industrial Tech
   • Altres
  • Dotació dels ajuts: 
   • L’import màxim destinat a aquesta convocatòria per l’edició 2024 serà de 30.000 € amb càrrec a la partida pressupostària G/48312/ESP.
   • L’import màxim concedit a cada projecte emprenedor serà de 3.000 €
  • Criteris de valoració de les propostes:
   • Els reconeixements seran atorgats mitjançant la concurrència competitiva i fins a exhaurir el total de reconeixements assignats a cada modalitat
   • Els barems i criteris de valoració que s’apliquin no seran discriminatoris i respectaran el principi d’igualtat
   • Les propostes seran valorades conforme els següents criteris:
    • (1) Problema - Solució (15 punts) 
     • Identificació del problema a resoldre o de la necessitat que cobreix la solució
     •  Proposta de valor associada: diferenciació respecte la competència
     •  Caràcter innovador (es tindran especialment en compte els desenvolupaments propis)
     •  Relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides
    • (2) Impacte (15 punts)
     • Segmentació de mercat (identificació de l’usuari – client objectiu)
     • Impacte social i/o mediambiental associat al projecte
    • (3) Viabilitat (15 punts)
     • Descripció del model de negoci
     • Principals riscos associats al projecte
    • (4) Equip (15 punts)
     • Coneixements i experiència de l’equip emprenedor
     • Complementarietat de perfils
     • Dedicació i ambició (perspectiva de continuïtat)
    • (5) Fites assolides (20 punts) 
     • Validació preliminar: encaix problema-solució i encaix producte-mercat.
     • Descripció del prototip o prova de concepte realitzada.
     • Full de ruta: propers passos.
    • (6) Relació amb la UPC (10 punts)
     • Proporció d’estudiants i/o alumni i/o PDI de la UPC vinculats al projecte
     • Participació en iniciatives de suport a l’emprenedoria UPC
    • (7) Finalitat de l’ajut (10 punts) 
     • Conceptes a finançar
     • Motivació
   • Es prioritzaran les diferents propostes a raó de l’ordre de puntuació obtinguda segons els criteris establerts anteriorment. En cas d’empat, es valorarà específicament, les puntuacions obtingudes, en el criteri “Relació amb la UPC”

  III. Presentació de sol·licituds

  • Termini: 16 de juny 2024
  • Qui: estudiants UPC
  • Com: omplint un formulari a través del web  Emprèn  i  Santander X

   

  Recordeu de contactar amb el personal tècnic de projectes nacionals de la vostra USR/Campus.(obriu en una finestra nova)