Comparteix:

Recerca Jove i Emergent 2024

Subvencions per a projectes de recerca científica i transferència de coneixement amb la finalitat de donar suport a la recerca científica emergent. Termini fins el 28/05/2024

Quan?

24/04/2024 fins a 28/05/2024 (Europe/Madrid / UTC200)

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal

Dirigit a

PDI

Dotació

 Fins a 80.000  €

Sol·licituds

Fins el 28/05/2024

Projectes sol·licitats: 17

Import sol·licitat: 1,2 M€

Projectes concedits: Pendent

Import concedit: Pendent


I. Objecte
 • Aportar a la ciutat de Barcelona la generació d’oportunitats i contribucions d’idees, evidències i innovació científica, que explori els reptes urbans actuals i permetin facilitar la transferència del coneixement a tots els nivells.

II. Característiques 

  • Sol·licitants: persones físiques i jurídiques. L’IP ha de ser personal científic emergent (tesi llegida en data posterior a l’1 de gener de 2017). L’equip investigador ha de comptar amb una o dues persones tutores que supervisin i avalin el projecte, a proposta de l'IP.
   • Requisit vinculació de l'IP. La convocatòria no estableix cap requisit, no obstant per a una adequada gestió en cas de concessió, les propostes presentades a nom de la UPC han de comptar amb un IP que tingui vinculació amb la UPC.
   • Requisit vinculació persones tutores. Han de tenir vinculació permanent amb una universitat, centre de recerca, o grup de recerca.  Si son dues, respectar la paritat de gènere o dues dones.
  • Condicions dels projectes: ser originals, aportar evidències científiques, tenir perspectiva local, interdisciplinària i metropolitana; contemplar la dimensió de gènere i mediambiental; i actuació en la ciutat de Barcelona.
  • Temàtiques:
   • Salut i benestar a la ciutat
    • Salut i qualitat de vida
    • Benestar social i millora dels serveis públics
    • Urbanisme, habitatge i espai públic
    • Mobilitat sostenible de persones i béns
   • Acció climàtica
    • Emergència climàtica i ciutat
    • Ecosistemes urbans, terrestres i marins
    • Alimentació i agricultura urbana
    • Aigua i energia urbana sostenible
   • Ciutat i societat
    • Economia verda i blava a la ciutat
    • Nous espais i models de producció i consum responsables
    • Ciutats digitals i intel·ligents
    • Democràcia, comunitat, participació i drets humans
  • Durada: fins a 24 mesos (inici durant els 90 dies naturals posteriors a la data de resolució definitiva)
  • Dotació projectes: fins al 80% de l’import sol·licitat.  Màxim 80.000€ per projecte.
  • Dotació convocatòria: 1.900.000€
  • Despeses elegibles: personal implicat directa i expressament al projecte; difusió, publicitat, material didàctic i formatiu, trobades, congressos; material tècnic o de fungible (no inventariables); informe d'auditor (fins a 3.000€); subcontractació fins el 50% de la subvenció. Despeses indirectes (el 18% del total de la despesa prevista en el pressupost). (consultar punt 9 de les Bases de la convocatòria(obriu en una finestra nova))

  III. Presentació de sol·licituds

  • Termini: del 24/04 fins 28/05/2024. Termini intern: 22/05/2024.
  • Què: instància de sol·licitud (annex 1), memòria cientificotècnica (annex 2), pla de viabilitat econòmica (annex 3), CV de l’IP (annex 4, màx 4pàgs), carta d’aval de les persones tutores (annex 5, ha d'incloure cada CV de màx 4pàgs); i documentació institucional. 
  • Qui: en cas de sol·licitar com a UPC (entitat jurídica), la presentació és centralitzada. L'IP no ha d'accedir a la seu electrònica.

   

  Recordeu de contactar amb el personal tècnic de projectes nacionals de la vostra USR/Campus.