Comparteix:

La Ciutat Proactiva 2024. Missió sequera.

Es publica la convocatòria adreçada a finançar projectes que donin resposta al repte urbà d’emergència per sequera i millora del cicle integral de l’aigua, de l’Ajuntament de Barcelona. Termini: del 19/04 al 21/05/2024. Termini intern: 13/05/2024.

 • La Ciutat Proactiva 2024. Missió sequera.
 • 2024-04-19T02:00:00+02:00
 • 2024-05-21T07:00:00+02:00
 • Es publica la convocatòria adreçada a finançar projectes que donin resposta al repte urbà d’emergència per sequera i millora del cicle integral de l’aigua, de l’Ajuntament de Barcelona. Termini: del 19/04 al 21/05/2024. Termini intern: 13/05/2024.
Quan?

19/04/2024 a 02:00 fins a 21/05/2024 a 07:00 (Europe/Madrid / UTC200)

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal


Dirigit a

PDI

Pressupost

fins a 100.000 €

Sol·licituds

Fins el 1/05/2024

Projectes sol·licitats: 1

Import sol·licitat: 80.000 €

Projectes concedits: Pendent

Import concedit: Pendent


I. Objecte
 • La convocatòria pretén fomentar projectes d’innovació urbana que cerquin i impulsin solucions reals al repte urbà d’emergència per sequera i millora del cicle integral de l’aigua. 

II. Característiques 

   • Sol·licitants: qualsevol persona física i/o jurídica (pública o privada), així com agrupacions. 
    • Una entitat només pot presentar una proposta com a líder de consorci o entitat individual. És compatible amb ser participant en altres propostes.
    • En cas de propostes en agrupació contacteu-nos per formalitzar un acord de col·laboració.
   • Condicions dels projectes:
    • Han d’incloure noves solucions de gestió de l’aigua en l’espai públic, col·lectiu i comunitari així com en infraestructures i sistemes d'aigua als edificis.
    • Han de tenir un clar component innovador i un orientació clara a impacte real, perdurable i tangible, aportant resultants concrets i mesurables.
    • TRL 6 o superior
   • Durada: màxim dotze mesos, a partir de la data d'atorgament de la subvenció.
   • Dotació de l'ajut: fins al 80% de l’import sol·licitat.
    • A l’hora de justificar econòmicament el projecte, s’ha de fer tenint en compte l’import total del projecte presentat, i no només la part subvencionada. Per tant és obligatori disposar d'un 20% de cofinançament. Aquest cofinançament pot ser les hores pròpies del personal participant.
   • Pressupost del projecte: mínim 30.000€ i màxim 100.000€.
   • Dotació de la convocatòria: 400.000€ (es preveu finançar màxim 3 propostes)
   • Despeses elegibles: personal fix i eventual, material fungible, amortització equipaments, assegurances, despeses relacionades amb la comunicació, altres costos directes, subcontractacions (màx. 50%) i 10% costos indirectes.

   III. Presentació de sol·licituds

    • Què:
     • Fase 1: instància de sol·licitud (Doc bàsic 1) + proposta executiva simplificada (Doc bàsic 2) + acord de col·laboració, si escau. 
     • Fase 2: proposta executiva ampliada (Doc bàsic 3) + memòria econòmica (Doc bàsic 4) + Canvas d'innovació del projecte (Doc bàsic 5).
    • Com: (pendent de confirmar-se quan es publiquin les bases de la convocatòria). LA UPC NOMÉS POT PRESENTAR UNA PROPOSTA COM A LÍDER.
    • Quan: Fase 1: del 19/04 al 21/05/2024. Termini intern: 13/05/2024, per rebre l'esborrany de la proposta i pressupost.
     • Donat que la UPC només pot presentar 1 proposta com a líder, ja sigui de proposta en agrupació com proposta individual) és imprescindible que ens informeu abans del 26/04/2024 en cas que participeu com a líders.

     

    Tota la informació i models de la documentació es publicaran a la web de BIT Habitat. Publicades les bases reguladores a projectes d'innovació urbana, pendent de publicar-se les bases de la convocatòria i els models de documentació (s'espera pel 18/04/2024).

    Recordeu de posar-vos en contacte amb el personal tècnic de la vostra USR/Campus per informar de la vostra participació i resoldre dubtes.