Comparteix:

Ajuts UPC

Convocatòries d'ajuts UPC obertes

 • Aprovats els criteris de repartiment i assignació d'ajuts per la valorització de projectes en fases primerenques de maduresa tecnològica [Acord CG/2024/1/25]

  LLAVOR UPC 24

Properes convocatòries d'ajuts UPC 


Convocatòries d'ajuts UPC tancades 

 • Promoguda pel Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, pretén reconèixer a estudiants/es de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la seva contribució al...

  Impuls UPC – Talent Emprenedor 2024
 • Promoguda pel Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de UPC, pretén reconèixer a empreses de base tecnològica creades durant els últims 3 anys (2022, 2023 i 2024) per estudiantat,...

  Impuls UPC - Startups 2024
 • Una iniciativa que busca reconèixer i premiar l'excel·lència en les pràctiques de ciència oberta entre la comunitat universitària de la UPC.

  Premi UPC de Ciència Oberta
 • Aprovació de la convocatòria 2024 d'ajuts a l'edició i publicació de revistes digitals de recerca en accés obert a la UPC

  Ajuts a l'edició i publicació de revistes digitals de recerca en accés obert de la UPC
 • Ajuts destinats a l’organització i promoció de congressos desenvolupats pel PDI de la UPC. Termini: fins el 30/04/2024

  Congressos UPC 2024
 • Aprovada la quarta convocatòria de finançament per a la quota de participació de la UPC en xarxes i consorcis nacionals i internacionals corresponents a l'any 2024. Termini: fins el 25/03/2024.

  Xarxes i consorcis UPC 2024
 • Adreçada a finançar la contractació de serveis de suport a la coordinació de propostes del programa Horizon Europe. Termini fins el 18/01/2024.

  Ajuts a la preparació de propostes de projectes de recerca europeus
 • Adreçada al professorat Lector en actiu que porti a terme la seva recerca a dedicació completa en l’àmbit d’una unitat acadèmica de la UPC.

  ALECTORS 2023
 • Promoguda pel Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, pretén reconèixer a estudiants/es de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la seva contribució al...

  Impuls UPC – Talent Emprenedor 2023
 • Promoguda pel Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de UPC, pretén reconèixer a startups creades els últims 3 anys (2021, 2022 i 2023) per estudiants i/o alumni de la Universitat...

  Impuls UPC - Startups 2023
 • Adreçada a finançar actuacions específiques de promoció i difusió dels Centres Específics de Recerca.

  Ajuts CER 2023
 • Ajuts per impulsar l'activitat dels grups de recerca de la UPC reconeguts en la convocatòria SGR-Cat.

  AGRUPS 2023