Comparteix:

4t any PIF UPC

Convocatòria d'extensió al 4t any de beques pròpies UPC i FI

Quan?

01/07/2024 a 08:00 fins a 31/12/2024 a 23:00 (Europe/Madrid / UTC200)

Nom de contacte

Telèfon de contacte

934010880

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal

Dirigit a

Personal investigador en etapa predoctoral

(R1)  

Retribució

23.871,36 € bruts anuals

Sol·licituds

Fins el 31/12/2024 a les 23:00 h

Objectiu

L'ampliació de la durada dels contractes UPC de personal investigador predoctoral en formació.

Requisits generals 

 • Ser personal investigador en formació amb un contracte predoctoral vigent de les convocatòries pròpies UPC, FI-AGAUR i FI‐SDUR, que finalitzi a partir del dia 01/07/2021.
 • Estar matriculat/da a un programa de doctorat.
 • Haver obtingut un informe favorable de la Comissió de Doctorat en l'últim curs acadèmic.

No pot participar en aquesta convocatòria:

 • Qui estigui en possessió del títol de doctor/a
 • Qui hagi gaudit prèviament d’un o més contractes predoctorals per un període total de 4 anys

  Durada ajut

  • Pròrroga del contracte vigent fins exhaurir el termini màxim de 4 anys previst a la regulació.

  Característiques 

  • El personal investigador en formació haurà de col·laborar en tasques de docència fins un màxim de 180 h durant l’extensió del contracte predoctoral, sense superar en cap cas les 60 hores anuals.

  Quantia de l'ajut

  • L'import de la dotació per aquesta anualitat estarà determinada per la convocatòria de la qual sigui origen el contracte, aquesta quantitat finança el cost de cada contracte i inclou:
   • La retribució que ha de percebre el personal investigador.
   • La quota patronal de la Seguretat Social. 
  • Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

  Presentació sol·licituds

  Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases i s’han d’acompanyar amb la documentació que preveuen aquestes bases.

  A) Des de l'UASLR del Servei de PDI de la UPC, es comunicarà la possibilitat de pròrroga al personal investigador en formació i al seu responsable, en funció de la data fi del seu contracte predoctoral vigent.

  B) El personal investigador en formació haurà de:

  Termini Presentació Sol·licituds:

  • 1er semestre 2024: de l'1/01/2024 al 30/06/2024.
  • 2on semestre 2024: de l'1/07/2024 al 31/12/2024.

  Documentació:

   • Informe de la Comissió de Doctorat de l'últim curs acadèmic
   • Matricula del Programa Doctorat del curs vigent

   Documentació i suport